Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 644
  • Trong tuần: 4 983
  • Tất cả: 703668
  • Tất cả: 1270
Đăng nhập
Lượt xem: 2751

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV ngày 14 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để cụ thể hóa các quy định tại các điều, khoản của Luật Đo đạc và Bản đồ cũng như đưa Luật có thể thi hành, áp dụng trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ; ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản đồ.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.
Trạm thu dữ liệu viễn thám, dữ liệu ảnh viễn thám tuân thủ quy định của Nghị định này và quy định của Nghị định về hoạt động viễn thám; trường hợp khác nhau giữa Nghị định này và Nghị định về hoạt động viễn thám thì thực hiện theo quy định tại Nghị định về hoạt động viễn thám.
Nghị định được áp dụng đối với cơ quan tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc bản đồ; khai thác sử dụng thông tin dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hoặc hoạt động khác có liên quan đến đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Về giải thích từ ngữ: Dự thảo Nghị định giải thích một số từ ngữ có tính chuyên ngành đo đạc và bản đồ nhằm giúp cho việc hiểu và vận dụng thống nhất trong quá trình thi hành Luật như: Trạm tham chiếu cơ sở hoạt động liên tục, Trạm tham chiếu hoạt động liên tục, Điểm đo đạc quốc gia. Mô hình geoid...
Nghị định gồm có 9 chương, 56 điều, cụ thể như sau:
Chương I: Những quy định chung (gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4);
Chương II. Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia (gồm 5 điều từ Điều 5 đến Điều 9);
Chương III. Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia (gồm 02 điều từ Điều 10 đến Điều 11);
Chương IV. Xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc (gồm 06 điều từ Điều 12 đến Điều 17);
Chương V. Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ (gồm 05 điều từ Điều 18 đến Điều 22);
Chương VI. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (gồm 06 điều từ Điều 23 đến Điều 28);
Chương VII. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (gồm 13 điều từ Điều 29 đến Điều 41);
Chương VIII. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (gồm 12 điều từ Điều 42 đến Điều 53);
Chương IX. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều từ Điều 54 đến Điều 56).
Kèm theo Nghị định là 02 Phụ lục, trong đó Phụ lục số 01 quy định 19 biểu mẫu phục vụ cho công xác xây dựng các báo cáo liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; các biên bản bàn giao mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc tại thực địa, thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ; các mẫu đơn đề nghị cấp/gia hạn/cấp lại/cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; mẫu giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; mẫu chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; Phụ lục số 02 quy định về ký hiệu cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready