Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 643
 • Trong tuần: 4 982
 • Tất cả: 703667
 • Tất cả: 1269
Đăng nhập
 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

  Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Chi cục Bảo vệ Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH CAO BẰNG

  Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ DỮ LIỆU

  Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

 • VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready