Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/2023/NĐ-C 12/05/2023 Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 0
Tải về 3
10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 2
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 620
Tải về 0
326/QĐ-TTg 09/03/2022 Quyết định số 326/QĐ-TTg v/v phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
Lượt xem: 98
Tải về 0
07/NQ-CP 30/01/2022 Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 110
Tải về 2
04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 125
Tải về 0
136/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Lượt xem: 124
Tải về 0
1975/QĐ-TTg 24/11/2021 Quyết định số 1975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 91
Tải về 0
1969/QĐ-TTg 23/11/2021 Quyết định số 1969/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 89
Tải về 0
1234567
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready