Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
231-KH/TU 13/04/2023 Kế hoạch phát động, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VIII- năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
60-HD/BTGTU 17/02/2023 Hướng dẫn học tập Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường,khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
47-HD/BTGTU 26/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 80
Tải về 0
200-TB/VPTU 23/05/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chỉ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU tại buổi kiểm tra, làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường
Lượt xem: 138
Tải về 0
86-BS/TUCB 10/02/2022 Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 122
Tải về 0
97-KH/TU 20/12/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Lượt xem: 89
Tải về 0
09-CTr/TU 11/11/2021 Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược
Lượt xem: 109
Tải về 0
10-CT/TU 30/08/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 88
Tải về 1
175-KH/BCSĐ 02/07/2021 Kế hoạch Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 104
Tải về 0
91-BC/TU 02/07/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Lượt xem: 106
Tải về 0
12
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready