Tổng số: 813
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
903-CV/ĐUK Triển khai Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2022
Lượt xem: 11
14/11/2022
370/QĐ-STNMT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 10
14/11/2022
32/2022/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 11
04/11/2022
119-KH/ĐU KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: "Đổi mới tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân"
Lượt xem: 17
04/11/2022
1578/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 17
28/10/2022
2774/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử
Lượt xem: 15
27/10/2022
47-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 17
26/10/2022
3670/STNMT-VP KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 17
25/10/2022
12/2022/TT-BTNMT Thông tư 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TN&MT
Lượt xem: 14
24/10/2022
30/2020/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 23
18/10/2022
12345678910...
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready