CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
13107/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 20/09/2022
Ngày kết thúc: 23/09/2022
Lượt xem:
2 2243/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:
32130/STNMT-TTQTDL
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Lượt xem:
4 2130/STNMT-TTQTDL
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 15/07/2022
Lượt xem:
52080/STNMT-QLĐĐ
Ngày bắt đầu: 05/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:
61774/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 13/06/2022
Ngày kết thúc: 13/07/2022
Lượt xem:
7 1597/STNMT-ĐĐ&KS
Ngày bắt đầu: 17/05/2022
Ngày kết thúc: 24/05/2022
Lượt xem:
8 1209/STNMT-VPĐKĐĐ
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
91200/STNMT-KHTNN
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
101197/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
11752/STNMT-TTr
Ngày bắt đầu: 17/03/2022
Ngày kết thúc: 18/04/2022
Lượt xem:
123788/STNMT-ĐĐ&KS
Ngày bắt đầu: 12/11/2021
Ngày kết thúc: 10/12/2021
Lượt xem:
13 2577/STNMT-QLĐĐ
Ngày bắt đầu: 23/08/2021
Ngày kết thúc: 23/09/2021
Lượt xem:
142141/STNMT-QLĐĐ
Ngày bắt đầu: 20/07/2021
Ngày kết thúc: 20/08/2021
Lượt xem:
152170/STNMT-TTQTDL
Ngày bắt đầu: 20/07/2021
Ngày kết thúc: 26/07/2021
Lượt xem:
161896/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 29/06/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:
171808/STNMT-TTQTDL
Ngày bắt đầu: 23/06/2021
Ngày kết thúc: 22/07/2021
Lượt xem:
181676/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 14/06/2021
Ngày kết thúc: 17/06/2021
Lượt xem:
191607/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 09/06/2021
Ngày kết thúc: 15/06/2021
Lượt xem:
201124/STNMT-VPĐKĐĐ
Ngày bắt đầu: 06/05/2021
Ngày kết thúc: 05/06/2021
Lượt xem:
21352/STNMT-QLĐĐ
Ngày bắt đầu: 05/02/2021
Ngày kết thúc: 05/03/2021
Lượt xem:
22307/STNMT-VPĐKĐĐ
Ngày bắt đầu: 02/02/2021
Ngày kết thúc: 26/02/2021
Lượt xem:
231670/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 14/07/2020
Ngày kết thúc: 30/07/2020
Lượt xem:
242765/STNMT-QLĐĐ
Ngày bắt đầu: 08/11/2019
Ngày kết thúc: 08/12/2019
Lượt xem:
Danh sách các ý kiến góp ý
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready