STTTên dự án
Thời gian khởi công
Thời gian hoàn thành
Kinh Phí 
1Đề cương- Dự toán nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng 11/09/2020 31/12/2021
2Thiết kế kỹ thuật- Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đât đai huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng , thuộc dự án : Tằng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng. 11/11/2020 31/12/2021
3Thiết kế kỹ thuật- Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đât đai huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng , thuộc dự án : Tằng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng. 29/09/2020 31/12/2021
4Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Trà Lĩnh, Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh), thị trấn Quảng uyên (huyện Quảng Hòa) 22/08/2019 31/12/2021
5Lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Cao Bằng 11/09/2020 31/12/2021
6Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng 28/10/2016 31/12/2021
7Đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục và bổ sung trang thiết bị phòng thí nghiệm tỉnh Cao Bằng 13/09/2019 31/12/2021
×
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang