Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 812
  • Hôm nay: 35090
  • Trong tuần: 686 611
  • Tổng lượt truy cập: 1716969
  • Tất cả: 154551
Đăng nhập
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lượt xem: 631
Chiều 11/5/2023, tại Hội trường Nhà khách UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở TN&MT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, đại diện Đảng ủy Sở  TN&MT và toàn thể đoàn viên CĐCS Sở  TN&MT.

 

anh tin bai

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS Sở TN&MT nhiệm kỳ 2019 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH CĐCS Sở TN&MT nhiệm kỳ 2019 - 2023. Theo đó, CĐCS Sở TN&MT được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-CĐVC ngày 12/6/2018 của CĐVC tỉnh Cao Bằng. Đầu nhiệm kỳ CĐCS Sở TN&MT có 05 Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV), tuy nhiên trong nhiệm kỳ CĐCS Sở TN&MT thực hiện giải thể 01 Giải thể CĐCSTV Chi cục Bảo vệ Môi trường vào tháng 9 năm 2022. Hiện nay, CĐCS Sở TN&MT có 04 CĐCSTV gồm: CĐCSTV Khối Văn phòng Sở, CĐCSTV Văn phòng Đăng ký đất đai, CĐCSTV Trung tâm Quan trắc và Tài nguyên và Môi trường, CĐCSTV Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường với tổng số 133 đoàn viên công đoàn.

Nhiệm kỳ 2019 - 2023, BCHCĐCS Sở TN&MT đã triển khai đầy đủ các thỏa thuận hợp tác giữa công đoàn cấp trên với các doanh nghiệp, nhà hàng đến toàn thể đoàn viên công đoàn. Vận động đoàn viên tham gia thực hiện đầy đủ các hoạt động Chương trình “Tết Sum vầy” hằng năm do Công đoàn viên chức phát động và tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn từ các chương trình Tết sum vầy. 100% đoàn viên đóng góp đầy đủ các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động, trong nhiệm kỳ đã đóng góp các loại quỹ với tổng kinh phí 352.210.000 đồng.

Để động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên hằng năm công đoàn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức đi thăm quan, trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao... nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Quốc khánh 02/9,  ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, phối hợp với Chính quyền cơ quan và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ tết, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu hằng năm; trao quà cho các cháu có thành tích cao trong học tập với 672 lượt và tổng số tiền chi 243.284.000 đồng. Ban chấp hành công đoàn đã kịp thời tổ chức việc thăm hỏi động viên đoàn viên và thân nhân khi ốm đau, thai sản, trợ cấp khó khăn; cử đoàn viên công đoàn giúp đỡ và thăm viếng khi gia đình đoàn viên có việc hiếu; thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình đoàn viên có thân nhân là thương binh liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7; thăm hỏi động viên con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt. Trong nhiệm kỳ đã thăm hỏi, động viên 237 lượt đoàn viên với tổng số tiền 186.571.000 đồng.  Vai trò của công đoàn trong việc tham gia, phối hợp sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, phối hợp với cơ quan giải quyết chế độ, chính sách, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm luôn được chú trọng, nâng cao. Trong nhiệm kỳ, quyết định bổ nhiệm 19 đồng chí giữ các chức vụ từ cấp phó phòng trở lên.

Đối với công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19: Từ năm 2020 đến quý I/2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp, CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong bối cảnh diễn ra đại dịch; thưng xuyên triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Động viên, vận động các đoàn viên thuộc các tổ công đoàn tại các cửa khẩu cố gắng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 được thực hiện tốt theo quy định.

Hằng năm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho công chức, người lao động và bảo vệ môi trường. 100% đoàn viên hưởng ứng tham gia các hoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn VSLĐ - PCCN; tháng hành động về An toàn, VSLĐ; cải thiện điều kiện làm việc của người lao động... Các hoạt động xã hội được duy trì tốt: 100% đoàn viên tích cực tham gia xây dựng các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ xây dựng nông thôn mới, Quỹ bảo trợ trẻ em và các loại quỹ từ thiện, chương trình hoạt động khác.

Trong nhiệm kỳ số lượng đoàn viên có sự thay đổi do tuyển dụng mới, điều động, một số đoàn viên chuyển công tác, nghỉ chế độ và sáp nhập tổ chức công đoàn tuy hoạt động công đoàn vẫn được duy trì ở mức ổn định. Qua đánh giá của hằng năm của Công đoàn Viên chức tỉnh, CĐCS Sở TN&MT đều xếp loại “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”, các CĐCSTV đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Ban chấp hành công đoàn cơ sở công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; BCH CĐCS, các CĐCSTV luôn chú trọng đề xuất với lãnh đạo đơn vị về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ... để đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Hằng năm, CĐCS đều xây dựng chương trình công tác, trong trương trình công tác luôn gắn những nội dung đổi mới, phương pháp vào hoạt động công đoàn tại cơ sở. Kịp thời kiện toàn Ban chấp hành công đoàn và Ban nữ công quần chúng khi thay đổi nhân sự và đúng trình tự thủ tục quy định[1]; thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên công đoàn trên hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên, hiện nay có 133/133, đạt tỷ lệ 100% được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý đoàn viên; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng; tổ chức Công đoàn đã làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu và cho ý kiến nhận xét đối với 06 quần chúng ưu tú để Chi bộ xem xét làm thủ tục kết nạp Đảng.

Nhiệm kỳ qua, với sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT đã không ngừng phát triển toàn diện cả về tổ chức và đội ngũ đoàn viên; hoạt động công đoàn luôn được nâng lên về cả nội dung và hình thức, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2023 đề ra như: Tổ chức triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chương trình công tác của Công đoàn tới 100% đoàn viên công đoàn; 100% CĐCS thành viên phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức và người lao động; 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 100% đoàn viên công đoàn không vi phạm các tệ nạn xã hội; 100% cán bộ công chức, viên chức lao động được kết nạp vào tổ chức công đoàn; 100% CĐCS thành viên đạt danh hiệu vững mạnh; 100%  nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Đại hội đã được nghe các tham luận: Tham mưu tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CCVCNLĐ; Công tác quan tâm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn; giải pháp nâng cao chất lượng công tác vận động nữ CCVCNLĐ CĐCS Sở TN&MT...

Từ thực tiễn phong trào CCNLĐ và hoạt động công đoàn của đơn vị, công đoàn cơ sở xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ mới, cụ thể như:  phấn đấu 100% công chức, người lao động lao động tham gia tổ chức công đoàn; Tổ chức triển khai học tập các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn tới 100% CCVCNLĐ; 100% CCVCNLĐ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; Hằng năm có 100% trở lên các CĐCSTV được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Bình quân mỗi năm giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Hằng năm CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CCNLĐ; hằng năm có 85% CCNLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% nữ CCNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; Phấn đấu 100% CCNLĐ không mắc các tệ nạn xã hội; 100% gia đình CCNLĐ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; phấn đấu cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hoá...

Phát biểu tại đại hội đồng chí Hoàng Thạch Yến, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của BCH Công đoàn Sở TN&MT nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhất trí cao với những mục tiêu, nhiệm vụ BCH Công đoàn Sở đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiêm”, BCH CĐCS Sở TN&MT tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực hơn nữa trong công tác công đoàn nhất là phải đi sâu, nắm bắt các quy định chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát động hiệu quả các phong trào thi đua để đoàn viên ngày càng nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng, lợi ích của hoạt động công đoàn đối với đoàn viên công đoàn.

Đại hội đã bầu BCH CĐCS Sở TN&MT khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí và bầu ra 08 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2028. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Lê Lục Hoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở, Ủy viên BCH CĐCS khóa II được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028; 02 Phó Chủ tịch CĐCS Sở TN&MT khóa II, nhiệm kỷ 2023 – 2028 gồm đồng chí Nguyễn Minh Tuệ, Ủy viên BCH CĐCS khóa II, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT và đồng chí Hoàng Khánh Hòa, Ủy viên BCH CĐCS khóa II, Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường và bầu Ủy ban kiểm tra.

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

 

anh tin bai

Toàn cảnh Đại hội

 

anh tin bai

Đồng chí Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2019 - 2023 phát biểu.


anh tin bai

Các đại biểu dự Đại hội

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu


anh tin bai

Đồng chí Vũ Như Thủy, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu

anh tin bai
anh tin bai

Đại hội tiến hành bầu BCH CĐCS Sở TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

anh tin bai

Tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở TN&MT, lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Sở TN&MT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  

Đàm Liễu - VPĐKĐĐ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready