Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 854
  • Hôm nay: 35949
  • Trong tuần: 687 470
  • Tổng lượt truy cập: 1717828
  • Tất cả: 155410
Đăng nhập
- Bản đồ địa chính cơ sở lập theo dự án không ảnh tỷ lệ 1/10.000
Lượt xem: 1369
Bản đồ địa chính cơ sở lập theo dự án không ảnh tỷ lệ 1/10.000
Năm thực hiện: 2003 -2004
STT Đơn vị hành chính Ghi chú
I HUYỆN HẠ LANG
1 Xã An Lạc  
2 Xã Cô Ngân  
3 Xã Đồng Loan  
4 Xã Đức Quang  
5 Xã Kim Loan  
6 Xã Lý Quốc  
7 Xã Minh Long  
8 Xã Quang Long  
9 Xã Thái Đức  
10 Xã Thắng Lợi  
11 Xã Thanh Nhật  
12 Xã Thị Hoa  
13 Xã Việt Chu  
14 Xã Vinh Quý  
II HUYỆN TRÙNG KHÁNH
1 Xã Cảnh Tiên  
2 Xã Cao Thăng  
3 Xã Chí Viễn  
4 Xã Đàm Thủy  
5 Xã Đình Minh  
6 Xã Đình Phong  
7 Xã Đoài Côn  
8 Xã Đức Hồng  
9 Xã Khâm Thành  
10 Xã Lăng Hiếu  
11 Xã Lăng Yên  
12 Xã Ngọc Chung  
13 Xã Ngọc Khê  
14 Xã Phong Châu  
15 Xã Phong Nậm  
16 Xã Thân Giáp  
17 Xã Thông Huề  
18 Xã Trung Phúc  
19 Thị trấn Trùng Khánh  
III HUYỆN BẢO LÂM
1 Xã Đức Hạnh  
2 Xã Lý Bôn  
3 Xã Mông Ân  
4 Xã Nam Quang  
5 Xã Quảng Lâm  
6 Xã Tân Việt  
7 Xã Thái Học  
8 Xã Vĩnh Phong  
9 Xã Vĩnh Quang  
10 Xã Yên Thổ  
IV HUYỆN HÒA AN
1 Xã Bạch Đằng  
2 Xã Bế Triều  
3 Xã Bình Dương  
4 Xã Bình Long  
5 Xã Chu Trinh  
6 Xã Công Trừng  
7 Xã Đại Tiến  
8 Xã Dân Chủ  
9 Xã Đức Long  
10 Xã Đức Xuân  
11 Xã Hà Trì  
12 Xã Hoàng Tung  
13 Xã Hồng Nam  
14 Xã Hồng Việt  
15 Xã Hưng Đạo  
16 Xã Lê Chung  
17 Xã Nam Tuấn  
18 Xã Ngũ Lão  
19 Xã Nguyễn Huệ  
20 Xã Quang Trung  
21 Xã Trưng Vương  
22 Xã Trương Lương  
23 TT Nước Hai  
24 Xã Vĩnh Quang  
V HUYỆN PHỤC HÒA
1 Xã Cách Linh  
2 Xã Đại Sơn  
3 Xã Hòa Thuận  
4 Xã Hồng Đại  
5 Xã Lương Thiện  
6 Xã Mỹ Hưng  
7 Xã Tiên Thành  
8 Xã Triệu Ẩu  
9 Thị Trấn Tà Lùng  
VI THỊ XÃ CAO BẰNG
1 Đề Thám  
2 Duyệt Chung  
3 Hòa Chung  
4 Ngọc Xuân  
5 Phường Hợp Giang  
6 Phường Sông Bằng  
7 Phường Sông Hiến  
8 Phường Tân Giang  
VII HUYỆN NGUYÊN BÌNH
1 Xã Bắc Hợp  
2 Xã Ca Thành  
3 Xã Hoa Thám  
4 Xã Hưng Đạo  
5 Xã Lang Môn  
6 Xã Mai Long  
7 Xã Minh Tâm  
8 Xã Minh Thanh  
9 Xã Phan Thanh  
10 Xã Quang Thanh  
11 Xã Tam Kim  
12 Xã Thái Học  
13 Xã Thành Công  
14 Xã Thể Dục  
15 Xã Thịnh Vượng  
16 Xã Triệu Nguyên  
17 Thị trấn Nguyên Bình  
18 Thị trấn Tĩnh Túc  
19 Xã Vũ Nông  
20 Xã Yên Lạc  
VIII HUYỆN BẢO LẠC
1 Xã Bảo Toàn  
2 Xã Cô Ba  
3 Xã Cốc Pàng  
4 Xã Đình Phùng  
5 Xã Hồng An  
6 Xã Hồng Trị  
7 Xã Hưng Đạo  
8 Xã Huy Giáp  
9 Xã Khánh Xuân  
10 Xã Phan Thanh  
11 Xã Sơn Lộ  
12 Xã Thượng Hà  
13 Thị Trấn Bảo Lạc  
14 Xã Xuân Trường  
IX HUYỆN QUẢNG UYÊN
1 Xã Bình Lăng  
2 Xã Cai Bộ  
3 Xã Chí Thảo  
4 Xã Đoài Khôn  
5 Xã Độc Lập  
6 Xã Hạnh Phúc  
7 Xã Hoàng Hải  
8 Xã Hồng Định  
9 Xã Hồng Quang  
10 Xã Ngọc Động  
11 Xã Phi Hải  
12 Xã Phúc Sen  
13 Xã Quang Hưng  
14 Xã Quốc Dân  
15 Xã Quốc Phong  
16 Thị trấn Quảng Uyên  
17 Xã Tự Do  
X HUYỆN THẠCH AN
1 Xã Canh Tân  
2 Xã Danh Sỹ  
3 Xã Đức Long  
4 Xã Đức Thông  
5 Xã Đức Xuân  
6 Xã Kim Đồng  
7 Xã Lê Lai  
8 Xã Lê Lợi  
9 Xã Minh Khai  
10 Xã Quang Trọng  
11 Xã Thái Cường  
12 Xã Thị Ngân  
13 Xã Thụy Hùng  
14 Xã Trọng Con  
15 Thị trấn Đông Khê  
16 Xã Vân Trình  
XI HUYỆN TRÀ LĨNH
1 Xã Cao Chương  
2 Xã Cô Mười  
3 Xã Lưu Ngọc  
4 Xã Quang Hán  
5 Xã Quang Trung  
6 Xã Quang Vinh  
7 Xã Quốc Toản  
8 Xã Tri Phương  
9 Thị trấn Hùng Quốc  
10 Xã Xuân Nội  
XII HUYỆN THÔNG NÔNG
1 Xã Bình Lăng  
2 Xã Cần Yên  
3 Xã Đa Thông  
4 Xã Lương Can  
5 Xã Lương Thông  
6 Xã Ngọc Động  
7 Xã Thanh Long  
8 Thị trấn Thông Nông  
9 Xã Vị Quang  
10 Xã Yên Sơn  
XIII HUYỆN HÀ QUẢNG
1 Xã Cải Viên  
2 Xã Đào Ngạn  
3 Xã Hạ Thôn  
4 Xã Hồng Sỹ  
5 Xã Kéo Yên  
6 Xã Lũng Nặm  
7 Xã Mã Ba  
8 Xã Nà Sác  
9 Xã Nội Thôn  
10 Xã Phù Ngọc  
11 Xã Quý Quân  
12 Xã Sóc Hà  
13 Xã Sỹ Hai  
14 Xã Thượng Thôn  
15 Xã Tổng Cọt  
16 Xã Trường Hà  
17 Xã Vân An  
18 Xã Xuân Hòa  
XIV 03 HUYỆN - TỈNH CAO BẰNG
1 Huyện Hạ Lang  
  Xã Thị Hoa  
  Xã Thanh Nhật  
  Xã Vinh Quý  
  Xã Việt Chu  
  Xã Quang Long  
  Xã Đức Quang  
  Xã Thắng Lợi  
  Xã Lý Quốc  
  Xã Minh Long  
2 Huyện Bảo Lâm  
  Xã Yên Thổ  
  Xã Đức Hạnh  
  Xã Vĩnh Phong  
  Xã Quảng Lâm  
  Xã Mông Ân  
  Xã Nam Quang  
  Xã Tân Việt  
  Xã Thái Học  
  Xã Lý Bôn  
3 Huyện Trùng Khánh  
  Xã Trung Phúc  
  Xã Đức Hồng  
  Xã Ngọc Chung  
  Xã Khâm Thành  
  Xã Chí Viễn  
  Xã Đình Phong  
  Xã Ngọc Khê  
  Xã Đàm Thủy  
XV 10 HUYỆN – TỈNH CAO BẰNG
1 Huyện Thạch An  
  Xã Quang Trọng  
  Xã Trọng Con  
  Xã Đức Xuân  
  Xã Lê Lợi  
  Xã Đức Thông  
  Xã Danh Sỹ  
  Xã Đức Long  
  Xã Thái Cường  
  Xã Lê Lai  
  Xã Thụy Hùng  
  Xã Canh Tân  
  Xã Kim Đồng  
  Thị trấn Đông Khê  
2 Huyện Nguyên Bình  
  Xã Thành Công  
  Xã Phan Thanh  
  Xã Hưng Đạo  
  Xã Hoa Thám  
  Xã Thịnh Vượng  
  Xã Tam Kim  
  Xã Mai Long  
  Xã Quang Thành  
  Xã Minh Thanh  
  Xã Lăng Môn  
  Thị trấn Nguyên Bình  
  Xã Ca Thành  
3 Huyện Phục Hòa  
  Thị trấn Tà Lùng  
  Xã Đại Sơn  
4 Huyện Hòa An  
  Xã Bạch Đằng  
  Xã Bế Triều  
  Xã Quang Trung  
  Xã Hà Trì  
  Xã Trương Lương  
  Xã Ngũ Lão  
  Xã Đức Xuân  
  Thị trấn Nước Hai  
5 Huyện Quảng Uyên  
  Thị trấn Quảng Uyên  
  Xã Hoàng Hải  
  Xã Tự Do  
  Xã Hồng Quang  
6 Huyện Bảo Lâm  
  Xã Yên Thổ  
  Xã Xuân Trường  
  Xã Lý Bôn  
  Xã Thái Học  
  Xã Sơn Lộ  
7 Huyện Bảo Lạc  
  Xã Sơn Lộ  
  Xã Cô Ba  
  Xã Hưng Đạo  
  Xã Đình Phùng  
  Xã Yên Lạc  
  Xã Phan Thanh  
  Xã Thượng Hà  
  Xã Bảo Toàn  
  Xã Xuân Trường  
  Xã Vĩnh Quang  
  Xã Hồng Trị  
  Xã Cốc Pàng  
  Xã Khánh Xuân  
  Xã Huy Giáp  
8 Huyện Thông Nông  
  Xã Đa Thông  
  Xã Vị Quang  
  Xã Cần Yên  
  Xã Lương Thông  
9 Huyện Hà Quảng  
  Xã Thượng Thôn  
  Xã Nội Thôn  
  Xã Hạ Thôn  
  Xã Xuân Hòa  
  Xã Trường Hà  
  Xã Sóc Hà  
  Xã Vân An  
  Xã Cải Viên  
  Xã Tổng Cọt  
  Xã Phù Ngọc  
10 Huyện Trà Lĩnh  
  Xã Lưu Ngọc  
  Xã Tri Phương  
  Xã Quang Hán

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready