Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 774
  • Hôm nay: 38303
  • Trong tuần: 689 824
  • Tổng lượt truy cập: 1720182
  • Tất cả: 157764
Đăng nhập
- Bản đồ giải thửa
Lượt xem: 1841
Danh mục bản đồ giải thửa - Tỷ lệ 1/1000

STT Đơn vị hành chính Năm
thực hiện
Ghi chú
I HUYỆN NGUYÊN BÌNH    
1 Xã Tam Kim 1987
2000
1986
 
2 Xã Minh Thanh 1984
2000
 
3 Thị trấn Nguyên Bình 1997  
4 Xã Bắc Hợp 1984
1985
2000
 
5 Xã Lang Môn 1986
1987
2000
 
6 Xã Vũ Nông    
7 Xã Thể Dục 1986
2000
 
8 Xã Mai Long    
9 Xã Triệu Nguyên 1996  
10 Xã Minh Tâm 1995  
II HUYỆN THẠCH AN    
1 Xã Quang Trọng 1994
2002
 
2 Xã Đức Thông 1994
2002
 
3 Xã Thị Ngân 1994
2002
 
4 Xã Canh Tân 1987
1994
2002
 
5 Xã Danh Sỹ 1994
2002
 
6 Xã Minh Khai 1994
2000
 
7 Xã Đức Xuân 1983-1985
1985
1987
1995
2000
 
8 Xã Vân Trình 1987
1991
2000
2001
 
9 Xã Lê Lai 1988
2000
 
10 Xã Thụy Hùng 1987  
11 Xã Thái Cường 1990
2000
 
12 Xã Lê Lợi 1983
2000
 
13 Xã Kim Đồng 1990
2000
 
14 Thị trấn Đông Khê 2002  
15 Xã Trọng Con 1987
2000
 
16 Xã Thượng Pha 1987  
17 Xã Đức Long 1987  
III HUYỆN HÀ QUẢNG    
1 Xã Xuân Hòa 1986  
2 Xã Trường Hà 1986
1987
 
3 Xã Kéo Yên 1986
1999
2002
 
4 Xã Đào Ngạn 1985
1986
2002
 
5 Xã Phù Ngọc 1983
1986
2001
 
6 Xã Nà Sác 1986
1987
 
7 Xã Hòa Mục 1986  
8 Xã Quý Quân 1986
2002
 
9 Xã Sóc Hà 1986
1987
 
10 Xã Lũng Nặm 1986  
IV HUYỆN PHỤC HÒA    
1 Xã Mỹ Hưng 1987  
2 Xã Tiên Thành 1984  
3 Thị trấn Tà Lùng 1987  
V HUYỆN QUẢNG UYÊN    
1 Xã Ngọc Động 1984
1987
 
2 Xã Phi Hải 1988  
3 Xã Quốc Phong 1983
1999
 
4 Xã Phúc Sen 1982
1983
 
5 Xã Hồng Quang 1995  
6 Xã Hồng Định 1994  
7 Xã Chí Thảo 1988  
VI THỊ XÃ    
1 Xã Ngọc Xuân 1984
1986
 
2 Xã Vĩnh Quang 1984
1984 -1985
1988
 
3 Phường Duyệt Trung 1995
1997
 
4 Xã Hưng Đạo 1982
1985
1986
 
5 Xã Đề Thám 1982
1983
1984
1987
 
VII HUYỆN TRÀ LĨNH    
1 Xã Xuân Nội 1999
1993
2000
 
2 Xã Lưu Ngọc 1994  
3 Xã Quang Trung    
4 Xã Tri Phương 1999  
5 Xã Quang Vinh 1994  
6 Xã Cô Mười 1993  
7 Xã Hùng Quốc 1992
1999
 
8 Xã Cao Chương 1992  
9 Xã Quốc Toản 1986  
10 Xã Quang Hán 1985
1999
 
VIII HUYỆN HẠ LANG    
1 Xã An Lạc 1985
1987
 
2 Xã Việt Chu 1984
1987
 
3 Xã Vĩnh Quý 1984- 1985
1987
1987-2001
2001
 
4 Xã Đồng Loan 1986- 1987
2001
 
5 Xã Cô Ngân 1984-1985
1985
1999
 
6 Xã Minh Long 1995
2001
 
7 Xã Thanh Nhật 1987  
8 Xã Kim Loan 1985
2001
 
9 Xã Quang Long 1985
1999
 
10 Xã Đức Quang 2001  
11 Xã Lý Quốc 1986- 1999
2001
 
12 Xã Thị Hoa 1999  
13 Xã Thắng Lợi 2001  
14 Huyện lỵ Hạ Lang 1987  
IX HUYỆN HÒA AN    
1 Xã Ngũ Lão 1994
2001
 
2 Xã Bạch Đằng 1988
1988- 1989
1989
1994
 
3 Xã Dân Chủ 1991
1993
1999
 
4 Xã Chương Lương 1999  
5 Xã Bình Dương 1994
2001
 
6 Xã Quang Trung 1994
2001
 
7 Xã Đại Tiến 1986
1994
 
8 Xã Hoàng Tung 1985  
9 Xã Chu Trinh 1983
1993
 
10 Xã Hồng Việt 1987  
11 Xã Đức Long 1988
1989
 
12 Xã Bình Long 1984 -1986
1985
1995
 
13 Xã Trưng Vương 1988
2001
 
14 Xã Hà Trì 1988  
15 Xã Ngũ Lão 1994
2001
 
16 Xã Bế Triều 1989  
17 Xã Nam Tuấn 1982 -1987
1984
1985
1993
 
18 Xã Hồng Nam    
19 Xã Nguyễn Huệ 1986
2001
 
20 Sơ đồ tổng thể chắp mảnh các xã
huyện Hòa An
   
21 Xã Lê Trung 1989  
22 Xã Công Trừng 1994  
X HUYỆN THÔNG NÔNG    
1 Xã Ngọc Động 1987
2000
 
2 Xã Bình Lãng 1987
1988
2000
 
3 Xã Lương Can 1987
2000
 
4 Xã Vị Quang 1986
2000
 
5 Xã Thanh Long 1988
1999
2000
 
6 Xã Lương Thông 1984
1987
1999
2000
 
7 Xã Yên Sơn 1986
1999
2000
 
8 Xã Cần Yên 1986
1987
1999
2000
 
9 Xã Đa Thông 1987
2000
 
XI HUYỆN TRÙNG KHÁNH    
1 Xã Cao Thăng 1992
1994
 
2 Xã Phong Châu 1994  
3 Xã Cảnh Tiên 1989  
4 Xã Trung Phúc 1989  
5 Xã Thân Giáp 1989  
6 Xã Ngọc Khê 1984
1989
1999
 

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready