Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 129
  • Hôm nay: 35458
  • Trong tuần: 338 236
  • Tổng lượt truy cập: 12728041
  • Tất cả: 84822
Đăng nhập
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
Lượt xem: 13447
Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị để thực hiện trong năm 2018 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Cục diễn ra sáng ngày 03/01/2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục.
Theo báo cáo, năm 2017, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường, góp phần vào cải cách hành chính.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước, Cục đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trình các cấp có thẩm quyền ban hành. Trong năm 2017, Cục đã chủ trì xây dựng, trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1618/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường; trình Bộ trưởng ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cùng 15 văn bản quản lý về ứng dụng công nghệ thông tin…

 

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT Lê Phú Hà phát biểu 

 

Cục đã triển khai và đạt kết quả cao về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ và các đơn vị trong ngành thông qua việc sử dụng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu trong thực hiện công tác như Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử, Hệ thống giao ban điện tử…Việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong hoạt động và trao đổi thông tin của các đơn vị thuộc Bộ đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước đổi mới căn bản trong phương thức chỉ đạo điều hành của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
Thực hiện các dự án, nhiệm vụ trong Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Cục đã triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 81 thủ tục hành chính tới người dân và doanh nghiệp, vượt kế hoạch đã được Bộ đề ra, tạo ra bước tiến trong công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng như Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”; Dự án “Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường”; Dự án “Xây dựng hệ thống an toàn thông tin số tài nguyên và môi trường trên mạng”;…
Ngoài ra, Cục đã rà soát, xây dựng, trình Bộ ban hành Quyết định số 1168/QĐ- BTNMT ngày 16/5/2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Hiện nay, Cục đang tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của các đơn vị trực thuộc.
Với các thành tích, kết quả đạt được trong năm qua, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã góp phần vào đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động từng đơn vị và của ngành, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử và hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường.

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và các đại biểu tham dự Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trong năm vừa qua. Cục đã thực hiện các mục tiêu đặt ra, hoàn thànhKế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, cơ bản đạt các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thông tin, dữ liệu từng bước được chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ và sử dụng chung; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được quan tâm hoàn thiện, hướng tới tập trung để tăng cường hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi phí; an ninh và an toàn thông tin được đảm bảo; nhân lực về công nghệ thông tin được duy trì và tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm.
Thứ trưởng đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ trong triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm nâng cao chất lượng phục
vụ người dân và doanh nghiệp.
Trong năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Một là, tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế, quy định kinh tế - kỹ thuật tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trong ngành.

Hai là, nâng cao năng lực sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong Bộ; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản; thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ.

Ba là, cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính theo Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; công khai các kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Bộ; kết nối với Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN để rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhậu khẩu cho doanh nghiệp theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về tài nguyên và môi trường.

Bốn là, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin với giải pháp công nghệ hiện đại tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ, kết nối; cung cấp, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực, ngành, quốc gia trên cơ sở tích hợp, liên thông.

Năm là, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường về đồng bằng sông Cửu Long.


Tại Hội nghị, ghi nhận những kết quả và nỗ lực các tập thể và cá nhân của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường trong năm 2017, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã trao các Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường cho các cá nhân và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể của Cục.

 

 Một số hình ảnh tại lễ công bố khen thưởng:

 

Nguồn tin: CTTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang