Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 224
  • Hôm nay: 40918
  • Trong tuần: 343 696
  • Tổng lượt truy cập: 12733501
  • Tất cả: 90282
Đăng nhập
Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 11645
Ngày 23/2/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 489/KH-STNMT về việc thực hiện Nghị định số 06-NQ/TU ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

  Theo nội dung Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các cuộc họp của cơ quan và các tổ chức đoàn thể; nâng cao chất lượng các các tin bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên trang thông tin điện tử của Sở; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến toàn thể công chức, viên chức, lao động trong Sở, tập trung vào các văn bản sau: Đề án số 06-ĐA/TU ngày 29/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 3440/CTr-UBND của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03 tháng 11 năm 2021của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 bằng các hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở, gửi đến tài khoản của cá nhân công chức, viên chức, lao động trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức học tập, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực thi nhiệm vụ chuyên môn của công chức, viên chức, lao động đặc biệt là lực lượng thanh niên của Sở.

Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với đổi mới phong cách làm việc của công chức, viên chức, lao động. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, mỗi công chức, viên chức, lao động  ngành tài nguyên và môi trường là một hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; tạo dựng hình ảnh người cán bộ ngành tài nguyên và môi trường “Trung thành - Tận tụy - Sáng tạo - Gương mẫu”, góp phần xây dựng một nền hành chính khoa học, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại đáp ứng sự hài lòng của người dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh giao tại Chương trình hành động  số 3440/CTr-UBND, tập trung vào các nội dung sau: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp để phòng ngừa ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm, đặc biệt là trong thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, cải thiện chất lượng không khí, phát triển vật liệu xử lý môi trường, lập bản đồ quy hoạch các vùng đất “sạch” của địa phương để có phương án bảo vệ và phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững.

           Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với các phòng, đơn vị trong Sở tham mưu tổ chức thực hiện nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường được Tỉnh giao tại Chương trình hành động số 3440/CTr-UBND và nội dung số 5 của Kế hoạch này; Giao Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản hiện hành về công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 trên trang thông tin điện tử của Sở; Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng và đơn vị thực hiện đúng theo Kế hoạch đề ra; tổng hợp đánh giá lộ trình thực hiện và báo cáo đúng quy định.

           Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Sở Tài nguyên và Môi trường từ đó góp phần thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TU. Triển khai thực hiện tốt các nội dung về tài nguyên và môi trường được Tỉnh giao tại Chương trình hành động số 3440/CTr-UBND.

Đàm Liễu
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang