Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 39085
  • Trong tuần: 341 863
  • Tổng lượt truy cập: 12731668
  • Tất cả: 88449
Đăng nhập
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2020
Lượt xem: 12110
Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo đúng quy định; đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao, Sở đã tổ chức kiểm tra, xác minh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng, không để công dân khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Một số vụ việc khiếu kiện về đất đai có tính chất phức tạp, Sở đã chủ động phối hợp tốt với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm. Đối với các vụ việc phức tạp thì tổ chức đối thoại với công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc tại phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra Bờ kè Sông Hiến, Thành phố theo đơn kiến nghị của người dân.

       Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia tiếp công dân tại UBND tỉnh được 94 lượt người, không có đoàn đông người; Tiếp công dân tại cơ quan: 11 lượt người (Lĩnh vực đất đai: 91 lượt người; lĩnh vực khác: 14 lượt người). Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:Tổng số đơn thư tiếp nhận trong kỳ: 53 đơn; Số đơn đủ điều kiện xử lý: 51 đơn; Số đơn không đủ điều kiện xử lý: 02; Số đơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết: 21 đơn; Số đơn thư không thuộc thẩm quyền (đã có văn bản trả lời, hướng dẫn): 30 đơn. Các đơn thuộc thẩm quyền đều được trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định. Kết quả giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyềncủa UBND tỉnh do Sở tham mưu: Tổng số 13 vụ việc (Khiếu nại 01; tố cáo 01; kiến nghị phản anh 11); Kết quả đã giải quyết xong 13/13 vụ việc.

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể: Lĩnh vực đất đai tổ chức 05 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 01 thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 07 tổ chức. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai và thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất. Kết quả thanh tra, kiểm tra không có tổ chức, cá nhân vi phạm; Lĩnh vực môi trường tiến hành 02 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 02 thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 02 cá nhân. Kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật trong bảo vệ môi trường. Kết quả có 01 tổ chức, 01 cá nhân vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh không có kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền phạt là 72,5 triệu đồng.

Lĩnh vực khoáng sản tổ chức 04 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Nội dung thanh tra, kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 09 tổ chức, 06 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 07 tổ chức, 04 cá nhân vi phạm khai thác khoáng sản vượt ranh giới, vượt diện tích, vượt công suất được cấp phép; khai thác khoáng sản không có giấy phép. Xử phạt vi phạm hành chính 11 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền phạt 794 triệu đồng; Lĩnh vực tài nguyên nước tổ chức 01cuộc kiểm tra đột xuất đối với tổ chức. Qua kiểm tra phát hiện vi phạm khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép, Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt với số tiền 100,0 triệu đồng. Thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực 05 cuộc theo kế hoạch đối với 06 tổ chức. Qua đó phát hiện 02 tổ chức vi phạm, xử phạt 280 triệu đồng. Thanh tra kiểm tra hành chính 02 cuộc theo kế hoạch đối với 02 tổ chức. Kết quả, không phát hiện vi phạm...

           Trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt quy chế tiếp công dân tại cơ quan và tại Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh, bảo đảm mọi phản ảnh, kiến nghị của công dân đều được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện tập trung đông người. Thực hiện hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 bảo đảm có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất trong các lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Đàm Liễu
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang