Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 197
  • Hôm nay: 1579
  • Trong tuần: 295 442
  • Tổng lượt truy cập: 6207576
  • Tất cả: 40897
Đăng nhập
Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1975
Chiều 15/8/2023, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
anh tin bai

 Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh uỷ đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Sở Tài nguyên và Môi trường. Các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan đã tích cực hơn trong việc triển khai thực hiện các dự án, đề án được giao; tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã chuyển biến rõ nét, giảm thiểu được tối đa hồ sơ chậm trả kết quả; các hồ sơ chậm trả kết quả đều có văn bản trả hồ sơ và hướng dẫn rõ ràng; các hồ sơ chậm do lỗi chủ quan của cá nhân thụ lý hồ sơ được công khai xin lỗi người dân.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường có 54/87 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng, tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cấp huyện, cấp xã; công bố, công khai hướng dẫn quy định thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

Từ tháng 12/2021 đến hết tháng 7 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận giải quyết 30.659 hồ sơ thủ tục hành chính (kỳ trước chuyển sang 711 hồ sơ; tiếp nhận trong kỳ 29.948 hồ sơ); đã giải quyết 29.857 hồ sơ (29.348 hồ sơ giải quyết trả trước và đúng hạn, chiếm 98,3%, 509 hồ sơ trả quá hạn, chiếm 1,7%); 802 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết. Riêng lĩnh vực đất đai: Tiếp nhận và giải quyết 30.373 hồ sơ thủ tục hành chính, chiếm 99% tổng số thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường; đã giải quyết 29.617 hồ sơ (29.120 hồ sơ trả trước và đúng hạn, chiếm 98,3%; 497 hồ sơ trả quá hạn, chiếm 1,7%); đang tiếp tục giải quyết 756 hồ sơ.

Về chỉ số Tiếp cận đất đai: Năm 2021 đạt 5,71 điểm, xếp vị trí 63/63; Năm 2022 đạt 5,98 điểm, xếp vị trí 61/63; tăng 0,27 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2021. Từ tháng 12/2021 đến hết tháng 7/2023: Tiếp nhận, giải quyết 30.659 hồ sơ TTHC; trong đó 323 hồ sơ trực tuyến (mức độ 3, mức độ 4), đạt 1,05%. Việc lập Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hiện nay, hồ sơ đã được UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, nhưng do Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021  - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt (tỉnh đã tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội 15 đồng thẩm định quốc gia và đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp ngày 27/4/2023). Ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Cao Bằng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mặc dù đã nỗ lực, cố gắng, tuy nhiên chỉ số tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh được đánh giá rất thấp; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai dù đã cố gắng nhưng vẫn còn có hồ sơ chậm trả kết quả; việc khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về đất đai để hoàn thiện hồ sơ gặp khó khăn; các đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn về đất đai trên địa bản tỉnh phát triển chưa mạnh, chưa đáp ứng được nhu cầu lập hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của người dân…

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị: Xem xét, bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Chương trình đã đề ra; Đề nghị UBND tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét phân bổ lại chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh tiếp theo. Đề nghị xem xét bố trí số lượng người làm việc là viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện từ 05 đến 07 người, Chi nhánh Thành phố tối thiểu là 10 người để đáp ứng được khối lượng công việc rất lớn như hiện nay. Chỉ đạo Cơ quan Thuế và các đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm viễn thông (VNPT, Viettel): Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông nộp thuế đối với các thủ tục hành chính đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

 

anh tin bai

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đề nghị các sở, ngành có liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đưa tất cả các thủ tục hành chính thực hiện qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức địa chính xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, bám sát cơ sở, nắm vững sự biến động của đất đai, chỉnh lý biến động hồ sơ đất đai kịp thời; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho các công trình, dự án phát sinh trên địa bàn được kịp thời hơn, tránh tình trạng bổ sung nhiều lần trong năm; bố trí công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt để hỗ trợ chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong chương trình 09-CTr/TU, Sở Tài nguyên và Môi trường cần cụ thể hoá phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong công tác tham mưu UBND tỉnh về các lĩnh vực của ngành quản lý; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, kiến nghị đề xuất, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung vào lĩnh vực đất đai; môi trường, khoáng sản.., nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.

Đàm Liễu
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang