Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 647
  • Hôm nay: 40913
  • Trong tuần: 343 691
  • Tổng lượt truy cập: 12733496
  • Tất cả: 90277
Đăng nhập
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch dự hội nghị triển khai công tác tài nguyên và môi trường năm 2024
Lượt xem: 1031
Chiều 17/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Thành phố.
anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

    Hội nghị đã được nghe đồng chí Chu Đức Quang, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác tài nguyên và môi trường năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tích cực tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực ngành phụ trách. Cụ thể:

    Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi); tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo kết quả tham gia ý kiến của toàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cao Bằng. Trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2023; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023; chỉ đạo hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) - Dự án vay vốn WB. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

anh tin bai

  Đồng chí Chu Đức Quang, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt kết quả công tác tài nguyên và môi trường năm 2023

    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 về việc Phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản trên đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản trên đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh với số tiền dự kiến thu được là 400,77 tỷ đồng, cụ thể: Kế hoạch thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023: Đến nay, toàn tỉnh thu được 116,7 tỷ đồng, chủ yếu thu từ thuế, phí, lệ phí. Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Tiếp nhận, giải quyết 03 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trong đó đã giải quyết dứt điểm 02 hồ sơ với tổng số tiền phê duyệt là hơn 2,8 tỷ đồng, 01 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số thu ngân sách lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh là 61,1 tỷ đồng.

    Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo thẩm định Phương án thi công trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1). Tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh của 03 mỏ (01 mỏ đá và 02 mỏ cát, sỏi đồi); trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng số tiền: 16,46 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số thu ngân sách trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh là 392,3 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch được 10 cuộc. Xử lý vi phạm hành chính đối với 15 đơn vị với tổng số tiền xử phạt là 2,6 tỉ đồng.

    Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp triên khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 91,3 %; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 83,33% (20/24 cơ sở): Đã triển khai thực hiện 03 dự án cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp xử lý rác thải huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Trùng Khánh thuộc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; các dự án trên đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Đến nay, dự án Bãi xử lý rác thải huyện Bảo Lâm đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng xây dựng, dự kiến đến hết tháng 12 năm 2023 sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục công trình; dự án Bãi xử lý rác thải huyện Trùng Khánh vẫn đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trước tháng 4/2024; dự án Bãi xử lý rác thải huyện Nguyên Bình chưa triển khai thực hiện do không giải phóng được mặt bằng.

     Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, thảo luận, trao đổi một số nội dung về khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng; Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Bảo Lâm; Triển khai, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; Đẩy mạnh công tác tham mưu giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn…

 
anh tin bai

Đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo hội nghị.

    Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Hoàng Văn Thạch biểu dương sự cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí đề nghị Sở tăng cường đoàn kết, có lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao; kiện toàn bộ máy lãnh đạo và những chức danh còn thiếu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm trong tiếp và giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng công việc  gây nhũng nhiễu, phiền hà cho các tổ chức, công dân kết hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ  công chức, viên chức, người lao động.

    Quản lý chặt chẽ tài nguyên bảo vệ khoáng sản chưa khai thác vừa chống thất thoát, lãng phí  vừa bảo đảm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến; Tham mưu, đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài và bảo vệ ô nhiễm nguồn nước và quản lý chặt chẽ việc sử dụng nước mặt và nước dưới đất đảm bảo an ninh nguồn nước, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát các hoạt động khoan, thăm dò nước dưới đất tại các huyện, thành phố; kiểm tra, hướng dẫn kịp thời các doanh nghiệp thực hiện đúng các qua định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với phương châm lấy phòng ngừa là chính; quan tâm thực tiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, có giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài… Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

    Đồng chí Chu Đức Quang, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc tiếp thu ý kiến định hướng, chỉ đạo, quán triệt của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể vào từng tháng, từng quý của năm 2024 để triển khai thực hiện. Rất mong trong thời gian tới đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ giành nhiều sự quan tâm hơn nữa đối với ngành tài nguyên và môi trường.

Đàm Liễu
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang