Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 611
  • Trong tuần: 11 007
  • Tổng lượt truy cập: 832450
  • Tất cả: 2813
Đăng nhập
Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 03 năm 2023
Lượt xem: 102
Sáng 7/03/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác tháng 03 năm 2023. Dự hội nghị có Ban Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Trong tháng 02/2023 (tính từ 15/01 đến hết ngày 28/02/2023), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và xử lý 1.478 văn bản đến, ban hành 415 văn bản đi. Các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trong đó: Lĩnh vực tham mưu tổng hợp (Văn phòng) 110 văn bản; Lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản 57 văn bản; Lĩnh vực Kế hoạch Tổng hợp 52 văn bản; Lĩnh vực Quản lý đất đai (gồm cả VPĐKĐĐ) 130 văn bản; Lĩnh vực Thanh tra 30 văn bản; Lĩnh vực Quản lý Môi trường 35 văn bản. Các đơn vị sự nghiệp 01 văn bản.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 1.812 hồ sơ thủ tục hành chính: Trong đó: Tiếp nhận mới 1.138 hồ sơ; 674 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang là; đã giải quyết, xử lý xong tổng cộng 1.149 hồ sơ (1.049 hồ sơ trả trước hạn, 56 hồ sơ trả đúng hạn, 44 hồ sơ trả quá hạn); 663 hồ sơ đang giải quyết (413 hồ sơ chưa đến hạn, 250 hồ sơ đã quá hạn). Trong số 250 hồ sơ đang giải quyết đã quá hạn có 207 hồ sơ đang tạm dừng xử lý (12 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 17 hồ sơ lĩnh vực địa chất và khoáng sản, 178 hồ sơ lĩnh vực đất đai), 43 hồ sơ đã quá hạn.

Ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023. Ban hành tờ trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” và chuyên đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường thu đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025” đối với 01 tập thể và 04 cá nhân. Tham gia tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân UBND tỉnh được 02 lượt với 02 công dân. Trong tháng Sở nhận được 01 đơn kiến nghị, phản ánh; đủ điều kiện xử lý và không thuộc thẩm quyền giải quyết; đã chuyển, hướng dẫn và lưu đơn theo quy định.

Lĩnh vực quản lý đất đai: Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021- 2025) cấp tỉnh; trình UBND tỉnh Kế hoạch thu từ đất, tài sản trên đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp danh sách, xây dựng dự thảo Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đôn đốc thực hiện giao nộp kết quả công tác thống kê đất đai năm 2022.

Tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ Công nhận quyền sử dụng đất, 01 hồ sơ đề nghị điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất của 03 tổ chức; 03 hồ sơ cho thuê đất Thẩm định thực địa, tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư; trình chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất đối với 01 công trình, dự án. Thẩm định, chuẩn bị hồ sơ trình và tham gia thẩm định Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh 01 hồ sơ; xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với việc thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất để thực hiện công trình: Cửa hàng kinh doanh tổng hợp, tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; Báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Công tác đăng ký đất đai - Cấp tỉnh: Tiếp nhận và xử lý 15 hồ sơ của tổ chức; 21 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang; 218 hồ sơ hộ gia đình cá nhân. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính hộ gia đình, cá nhân tại 06 huyện, thành phố với tổng số 62 hồ sơ, gồm 242 thửa đất; 11 hồ sơ hủy, thu hồi giấy chứng nhận, huỷ trang bổ sung giấy chứng nhận; trích lục bản đồ địa chính được 14 thửa đất cho các cá nhân. Chi nhánh các huyện, thành phố: Tiếp nhận và xử lý 1.294 hồ sơ; trong đó: 353 hồ sơ xin cấp GCNQSD đất, 425 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, 86 hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo, 77 hồ sơ xoát đăng ký thế chấp, 63 hồ sơ tách hợp thửa đất, trích lục được 61 thửa đất, chuyển thông tin địa chính 229 hồ sơ.

Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám: Công tác quản lý  Báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tổ chức lấy ý kiến thẩm định Phương án thi công trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án “cải tạo, nâng cấp đường Bảo Toàn (huyện Bảo Lạc) - Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng”; thẩm định hồ sơ, trình ký duyệt bản đồ trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường đối với công trình: Đường tỉnh 208, giai đoạn 2; tham mưu UBND tỉnh đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Quảng Hòa về kết quả thực hiện Phương án tích nước thử lòng hồ thủy điện Khuổi Luông; tham gia đoàn công tác của tỉnh về biên giới.

Lĩnh vực Quản lý Tài nguyên Nước: Triển khai lấy ý kiến và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản tham gia ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025. Tham gia họp thống nhất phương án tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Xuân Hòa và xã Phù Ngọc (nay là xã Ngọc Đào), huyện Hà Quảng. Tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 - lĩnh vực tài nguyên nước.

Lĩnh vực Khoáng sản: Báo cáo kết quả xác định số tiền thuế, phí nộp theo kết quả xác định thể tích, khối lượng, tỷ trọng, hàm lượng và biện pháp quản lý quặng tồn tại khu vực mỏ Boong Quang, thành phố Cao Bằng; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức PPP. Trình UBND tỉnh phê duyệt 11 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (07 mỏ đất, 03 mỏ đá, 01 mỏ cát sỏi đồi) là khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và bổ sung vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đề án chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xin ý kiến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đối với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tinh Cao Bằng.

Lĩnh vực Quản lý Môi trường: Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng; Dự án Xây dựng bãi rác thải và cải tạo, nâng cấp đường vào bãi rác thải tại lối mở Nà Lạn, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; - Ban hành văn bản đề nghị Công ty cổ phần Khánh Hạ thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng; đề nghị các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh báo cáo về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2022; ban hành Tờ trình đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hoà An), tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường đối với Dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng Nam Phong và Dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng An Minh; hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí hoá lỏng Quang Hán; Xác nhận đã ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường năm 2023 cho 02 đơn vị với 02 mỏ khai thác khoáng sản; đôn đốc các cơ sở phát sinh nước thải cố định nộp phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp năm 2023.

Công tác quan trắc môi trường: Ban hành Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc năm 2022 và Báo cáo tổng hợp kết quả trạm quan trắc chất lượng không khí và nước mặt tự động, liên tục tỉnh Cao Bằng năm 2022 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở; Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường năm 2023 và Kế hoạch vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục năm 2023 do Sở quản lý theo Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt; Theo dõi vận hành, bảo dưỡng 02 trạm quan trắc tự động môi trường nước và 02 trạm quan trắc tự động môi trường không khí với tần suất 01 lần/tuần.

anh tin bai

Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu kết luận.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình công tác cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và ý kiến của các Phó Giám đốc Sở. Đồng chí Giám đốc Sở Nông Văn Chiêm thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2023 như:

Tiếp tục bám sát UBND tỉnh để sớm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường); Tiếp tục triển khai, phổ biến các chính sách, pháp luật đến các phòng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan; phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh tuyên truyền nội dung lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi) trên kênh Truyền hình tỉnh Cao Bằng. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa theo Nghị quyết của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát công tác cải cách thủ tục hành chính; bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện. Tham mưu xây dựng chương trình tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 tỉnh Cao Bằng; Hoàn thành Kế hoạch của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi); Tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các công việc còn tồng đọng tại khu vực Ngườm Cháng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An; hoạt động khai thác tận thu khoáng sản tại bãi thải mỏ sắt Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình của Công ty Xây dựng và Thương mại Thanh Hoàng.

Hoàn thành dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết “Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” (theo Chương trình công tác của UBND tỉnh). Rà soát các danh mục Dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng”; Điều tra, đánh giá xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Cao Bằng; Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và Phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Cao Bằng...

Hoàn thành việc tham mưu ban hành văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường” thuộc Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, rà soát kỹ căn cứ, phạm vi, quy mô dự án đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của Trung ương.

Đàm Liễu
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready