Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 716
  • Trong tuần: 11 112
  • Tổng lượt truy cập: 832555
  • Tất cả: 2918
Đăng nhập
Tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 53
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 08/02/2023, Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch số 248/KH-STNMT về thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 với các nội dung trọng tâm như sau:

1. Đối với Văn phòng và Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở

Phát động phong trào thi đua năm 2023; Các phong trào thi đua chuyên đề của UBND Tỉnh và Bộ phát động; Tổng hợp, đăng ký tham gia phong trào thi đua năm 2023 với UBND Tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai các phong trào thi đua: “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyến đổi số tỉnh Cao Bằng.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2023; Xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm; Sơ kết các phong trào thi đua; Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến; sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị.

Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tham gia sơ kết công tác thi đua và các hoạt động chung của Khối và Cụm Thi đua.

Lập hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước (tập thể, cá nhân); Hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” cho cá nhân đủ điều kiện.

Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Khối và Cụm Thi đua; Tham gia tập huấn công tác Thi đua khen thưởng do Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh tổ chức.

Hướng dẫn các phòng, đơn vị tổng kết công tác TĐKT năm 2023; Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2023 của Sở; Bình xét thi đua, suy tôn các tập thể, cá nhân tiêu biểu và đề nghị các cấp khen thưởng; Tham gia các hoạt động tổng kết của Khối và Cụm Thi đua.

2. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Triển khai kế hoạch công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Xây dựng nội dung phong trào thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao; Tổ chức ký kết tham gia phong trào thi đua và đăng ký Danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân năm 2023 với Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ và UBND tỉnh phát động: Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” ; “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2023.

Tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; Phát hiện, giới thiệu, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị; Biểu dương, khen thưởng và tham mưu đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị.

Tham gia các hoạt động chung của Khối và Cụm Thi đua.

Đôn đốc các cá nhân nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, thực hiện bình xét thi đua, suy tôn các tập thể và cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng đúng thời gian quy định.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi đua khen thưởng.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường hãy là một hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường “Trung thành - Tận tụy - Sáng tạo - Gương mẫu” góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại đáp ứng sự hài lòng của người dân./.
Đan Ly - VPĐKĐĐ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready