Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 477
  • Hôm nay: 1990
  • Trong tuần: 295 853
  • Tổng lượt truy cập: 6207987
  • Tất cả: 41308
Đăng nhập
Văn phòng đăng ký đất đai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 2768
Ngày 24/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Lưu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Đất đai cùng toàn thể lãnh đạo và viên chức các phòng, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch và phát sinh khác, phối hợp tốt với các phòng chuyên môn của Sở và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Cụ thể: Trình ký được 104 hồ sơ (64 hồ sơ cấp lần đầu; 03 hồ sơ cấp đổi GCN; 28 hồ sơ đăng ký biến động; 05 hồ sơ đăng ký đăng ký giao dịch bảo đảm; 01 hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm; 03 hồ sơ tách, hợp thửa đất). Đang hoàn thiện 26 hồ sơ (9 hồ sơ cấp lần đầu; 02 hồ sơ cấp đổi GCN; 14 hồ sơ đăng ký biến động; 01 hồ sơ tách, hợp thửa đất). Hồ sơ các Chi nhánh luân chuyển thẩm tra, trình ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số hồ sơ tiếp nhận trong tháng: 1.993 hồ sơ; Số hồ sơ đã kiểm tra không đủ điều kiện: 424 hồ sơ; Số GCN đã ký: 1.509 hộ + 2.088 GCN.

Thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính do 07/10 Văn phòng Đăng ký đất đai các chi nhánh gửi đến trong 06 tháng: 483 hồ sơ (1.912 thửa đất). Gồm: Hạ Lang 30 hồ sơ (64 thửa đất), Bảo Lâm 47 hồ sơ (76 thửa đất), Hà Quảng 45 hồ sơ (139 thửa đất), Hoà An 163 hồ sơ (839 thửa đất), Nguyên Bình 106 hồ sơ (361 thửa đất), Quảng Hoà 13 hồ sơ (23 thửa đất), Trùng Khánh 79 hồ sơ (410 thửa đất). Huyện Thạch An đã cập nhật hồ sơ địa chính trên hệ thống quản lý đất đai VDBLIS, huyện Bảo Lạc và TP Cao Bằng không gửi thông báo cập nhật hồ sơ địa chính. Hồ sơ huỷ, thu hồi giấy chứng nhận, huỷ trang bổ sung giấy chứng nhận được 59 hồ sơ (Đến hết ngày 31/3/2023). Gồm: Thành phố 06 hồ sơ, Thạch An 04 hồ sơ, Hạ Lang 01 hồ sơ, Bảo Lâm 01 hồ sơ, Hà Quảng 07 hồ sơ, Hoà An 10 hồ sơ, Nguyên Bình 03, Trùng Khánh 27 hồ sơ.

Trích lục bản đồ địa chính cho hộ gia đình, cá nhân phục vụ đăng ký đăng đai, cấp giấy chứng nhận được 163 thửa đất; tổ chức 01 mảnh, 12 thửa đất. Kiểm tra đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính cho người sử dụng đất phục vụ cấp giấy chứng nhận với tổng số 116 thửa đất, 39 mảnh bản đồ địa chính. Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất phục vụ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được 109 thửa đất; phục vụ GPMB cho các công trình: Đường nối đường Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 34B, Dự án phát triển đô thị 3B và 4B phường Sông Hiến, Tái định cư phục vụ khai trường phía bắc Nà Rụa, Trụ sở công an 56 xã tại 08 huyện, ….

Thu thập hồ sơ địa chính phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện Quảng Hoà, đối soát xong cơ sở dữ liệu địa chính và cơ sở dữ liệu 03 thành phần: Thống kê, kiểm kê đất đai; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giá đất tại 06/06 huyện tham gia dự án. Hiện nay, đang tiến hành thống nhất khối lượng và nghiệm thu sản phẩm theo quy định của dự án (kết thúc vao ngày 30/6/2023). Tham gia các lớp tập huấn: Liên thông Thuế, Một cửa điện tử, … do Ban quản lý dự án VILG cấp Trung ương và tỉnh Cao Bằng tổ chức.

Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện, Thành phố chỉnh lý hồ sơ địa chính: Chỉnh lý bản đồ địa chính được 1136 thửa đất; chỉnh lý hồ sơ địa chính được 2091 hộ. Tiếp nhận và xử lý: 11.693 hồ sơ trong đó: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 3.430 hồ sơ: Mới tiếp nhận 2.236 hồ sơ, số kỳ trước chuyển sang 1194 hồ sơ trong đó: Hồ sơ cấp lần đầu 937 hồ sơ: Mới tiếp nhận 485 hồ sơ, số kỳ trước chuyển sang 452 hồ sơ. Hồ sơ cấp đổi 2.493 hồ sơ: Mới tiếp nhận 1.751 hồ sơ, số kỳ trước chuyển sang 742 hồ sơ. Hồ sơ đăng ký biến động đất đai (không cấp GCNQSDĐ) là 3.694 hồ sơ: Mới tiếp nhận 2.923 hồ sơ, số kỳ trước chuyển sang 771 hồ sơ.

Đăng ký giao dịch bảo đảm 732 hồ sơ, xóa đăng ký thế chấp là 824 hồ sơ, tách thửa, hợp thửa đất là 561 hồ sơ, trích đo thửa đất được 22 thửa đất, trích lục thửa đất được 521 thửa đất, chuyển thông tin địa chính 1931 hồ sơ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Lưu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận những kết quả đạt được của Văn phòng Đăng ký đất đai trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

 Hội nghị đã tập trung thảo luận, lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu đưa ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm.

anh tin bai
 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phát biểu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Thế Cương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai  tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất kiến nghị của các phòng, Chi nhánh. Đồng thời, chỉ đạo phòng chuyên môn và Chi nhánh thực hiện ngay giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác đăng ký đất đai, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Đàm Liễu
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang