Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 424
  • Hôm nay: 1936
  • Trong tuần: 295 799
  • Tổng lượt truy cập: 6207933
  • Tất cả: 41254
Đăng nhập
Đẩy mạnh CCHC, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ
Lượt xem: 5974
UBND tỉnh ban hành Công văn số 275/UBND-NC ngày 13/2/2023 về việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC); tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạotiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải CCHC năm 2023 kịp thời, hiệu quả; tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao văn hóa công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Về triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, các cơ quan Trung ương sắp xếp theo ngành dọc tại địa phương căn cứ Kế hoạch số 3387/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh năm 2023 và kế hoạch CCHC của các cơ quan, đơn vị, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị tự đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời xử lý các tồn tại, hạn chế trong CCHC. Nghiêm túc chỉ đạo tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã ban hành, đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác CCHC và chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tham mưu phụ trách; thường xuyên theo dõi, rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ đã được xác định theo kế hoạch.

 

Chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực CCHC. Không ngừng tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, các cơ quan Trung ương sắp xếp theo ngành dọc tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh CCHC trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh.

Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về văn hóa công vụ được ban hành tại Kế hoạch số 2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh. Nghiêm túc, kịp thời xử lý các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện công vụ, tăng cường hoạt động kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; báo cáo UBND tỉnh kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, kiện toàn đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ thực hiện trong năm 2023 theo quy định.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự về CCHC nhằm tuyên truyền sâu rộng các nội dung CCHC, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phản ánh kịp thời kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


 
Theo Báo Cao Bằng
Tin khác
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang