Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 825
  • Hôm nay: 39344
  • Trong tuần: 690 865
  • Tổng lượt truy cập: 1721223
  • Tất cả: 158805
Đăng nhập
Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 625
Chiều 5/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023. Dự hội nghị có Ban Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Văn phòng thông qua Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5. Theo đó, trong tháng 4 (tính từ 15/3 đến hết ngày 30/4/2023), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và xử lý 2.089 văn bản đến, ban hành 604 văn bản đi. Các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trong đó: Lĩnh vực tham mưu tổng hợp (Văn phòng) 157 văn bản; Lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản 63 văn bản; Lĩnh vực Kế hoạch Tổng hợp 84 văn bản; Lĩnh vực Quản lý đất đai (gồm cả VPĐKĐĐ) 187 văn bản; Lĩnh vực Thanh tra 51 văn bản; Lĩnh vực Quản lý Môi trường 61 văn bản; Các đơn vị sự nghiệp 01 văn bản.

Tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 2.674 hồ sơ thủ tục hành chính (tăng 13,6% so với kỳ giao ban trước): Trong đó: Tiếp nhận mới 2.095 hồ sơ; 579 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết xong tổng cộng 1.965 hồ sơ (1.832 hồ sơ trả trước hạn, 74 hồ sơ trả đúng hạn, 59 hồ sơ trả quá hạn); 709 hồ sơ đang giải quyết (485 hồ sơ chưa đến hạn, 224 hồ sơ đã quá hạn).  Trong số 224 hồ sơ đang giải quyết đã quá hạn có 210 hồ sơ đang tạm dừng xử lý (14 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 14 hồ sơ lĩnh vực địa chất và khoáng sản, 182 hồ sơ lĩnh vực đất đai), 14 hồ sơ đã quá hạn.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình công tác cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và ý kiến của các Phó Giám đốc Sở. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nông Văn Chiêm thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2023 như: Tiếp tục tham mưu thực hiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường từ hạng IV lên hạng III năm 2023; Tham mưu ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện “Cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật đất đai” theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát lại toàn bộ các quy định, quy trình nội bộ chưa phù hợp, chưa đúng quy định để tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng. Hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai về thực hiện thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện: Hà Quảng, Hạ Lang, Nguyên Bình;  Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022; Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét khoanh định, phê duyệt các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đối với các khu vực có bổ sung tài liệu, đủ điều kiện; Tiếp tục xây dựng dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đề xuất chủ trương dự án rà soát, khoanh định điều chỉnh, bổ sung khu vực cấm hoạt động khoáng sản và khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục tham mưu, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); Tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ Giúp việc xác định giá đất cụ thể; tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Tổ Giúp việc; Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác Lập Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao Bằng; Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27/3/2023 của Chính phủ; Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Tiếp tục xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết “Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” (theo Chương trình công tác của UBND tỉnh); Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết phê duyệt Báo cáo cáo chủ trương đầu tư dự án: Lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất trên địa bàn các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hạ Lang, Hà Quảng trình HĐND tỉnh ban hành.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tiếp tục tham mưu ban hành văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường” thuộc Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, rà soát kỹ căn cứ, phạm vi, quy mô dự án đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của Trung ương; Trình UBND tỉnh xem xét, bành hành Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2022 (nhiệm vụ chuyển tiếp sang tháng 5). Tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện xây dựng Kế hoạch Quản lý chất lượng môi trường nước mặt; Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng các Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới 5/6/2023.

Tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị có liên quan vận hành hệ thống quản lý đất đai VBDLIS tại 06 huyện thuộc dự án VILG; kết nối hệ thống Một cửa điện tử và kết nối liên thông cơ quan Thuế; Hoàn thành dứt điểm phúc đáp đề nghị của VNPT Cao Bằng về việc xây dựng CSDL đất đai và triển khai phần mềm VNPT iLIS phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật đất đai” theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai từ ngày 20/5/2023.

Đàm Liễu
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready